Jak przelać środki użytkownikowi Trustee Plus?

Aktywa cyfrowe można przelać użytkownikowi Trustee Plus w następujący sposób:

 

1. W menu głównym wybierz "Transfer" i walutę, która ma zostać wysłana.

How to Send Money 1 Eng

2. Kliknij przycisk "Instant send to Trustee Plus user".

3. Wybierz numer telefonu z listy kontaktów lub wprowadź go ręcznie. Można również określić identyfikator profilu lub pseudonim odbiorcy w systemie Trustee.

How to Send Money 2 Eng

4. Wprowadź kwotę - saldo aktywów zostanie wyświetlone poniżej pola wprowadzania.

5. Po zakończeniu operacji kliknij przycisk "Transfer".

How to Send Money 3 Eng

Transfery aktywów między użytkownikami Trustee są natychmiastowe i bez żadnych prowizji.