Czy karta posiada kod PIN?

Do korzystania z karty Trustee nie jest potrzebny kod PIN. Wystarczy dodać kartę do usługi płatności zbliżeniowych - Apple lub Google Pay - i ustawić ją jako kartę domyślną. Podczas dokonywania płatności wystarczy odblokować smartfon i przyłożyć go do terminala. 

 

Instrukcje jak dodać kartę do Apple Pay i Google Pay.